About us


บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ซึ่งเราเป็นบริษัทหลักในการสนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกลุ่ม ธุรกิจของ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยมีจุดมุ่งหมายในการ คิดค้น เลือกสรร ออกแบบ พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในธุรกิจ อีกทั้งเรายังมีศูนย์เฝ้าระวังและการปรับปรุงกระบวนการในการทำงานให้เป็นไปตามระบบ ISO ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

และด้วยแนวคิดของ "Dynamic HILI" ไดนามิค ไฮไล "รวมทุกข้อมูลไว้เป็นหนึ่งเดียว…ให้โลจิสติกส์เป็นเรื่องง่ายๆ" ซึ่งเป็นคอนเซ็ปการรวมข้อมูลโลจิสติกส์จากทุกแหล่งของบริษัท ให้อยู่บนระบบเดียวกันอย่างไร้รอยต่อ เช่น ข้อมูลด้านการบริหารงานคลังสินค้า ข้อมูลด้านการขนส่ง ข้อมูลการรับหรือส่งสินค้าให้กับลูกค้า เป็นต้น เพื่อลดค่าใช้จ่ายและข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงาน หลายสาขา หลายบริษัท หรือแม้แต่จากหลากหลายประเทศ และที่สำคัญอีกอย่างคือ เวลา ทั้งหมดนี้ เราจึงมีนโยบายหลักในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ เพื่อลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มมูลค่า และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลในธุรกิจ ในการดำเนินงานทางด้านโลจิสติกส์ให้กับผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ บริษัทชั้นนำทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

"เราปรารถนาที่จะเห็นและเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จทางธุรกิจของลูกค้าด้วยความคิดเชิงนวัตกรรมและความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการธุรกิจจากทีมงานของเราทุกคน"
บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด

Dynamic IT Solutions Co., Ltd.

บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด
เป็นบริษัทที่มีประวัติการพัฒนางานทางด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์มาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี โดยมีการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

2017 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards:Thailand Logistic IT Solutions Provider of the Year.

2016 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards:Thailand Logistic IT Solutions Provider of the Year.

2011 ELMA Export Logistics Model Award สาขา Warehousing Service Provider

2011 Best Performance Achievement:Yard Operation and Management

2012 TICTA สาขา Logistics& Supply Chain โปรแกรม Automated Yard Management System (AYMS)

2012 มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้ CMMI

2012  -  ได้รับรางวัล Prime Minister Export Logistics Model Award

2012 ELMA Logistics Model Award สาขา Warehousing Service Provider

2013 TICTA สาขา Retails& Supply Chain Management System

2013ICT Excellent Award สาขา Core Improvement Award

2013 บริษัท ไดนามิค ไอที โซลูชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักสนับสนุนด้านไอทีได้ทำการขายหุ้นให้แก่ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

2014 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เริ่มทำการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เต็มตัว

ปรัชญาองค์กร
PHILOSOPHY

We strongly believe in the Value of Data and believe it is the New Oil of the 21st century. Data must be gathered and presented by a professional team for it to be meaningful. At DITS we have all the resources to ride this data wave.

วิสัยทัศน์
VISION

To be a part of succession and sustainability Supply-Chain business with DATA Innovations and modern DATA architectures

พันธกิจ
MISSION

• Always create an appropriate businesses ideas and solutions to the team with DATA Innovations
• Customer Centrix mind
• To become Data Driven Organization
• To become Integrated Logistics Information HUBdits.co.th