ระบบจัดการคำสั่งซื้อสินค้า และบริหารการขนส่งสินค้า
DELIVERY MANAGEMENT SYSTEM [DMS]ครบจบในหนึ่งเดียว กับระบบที่ให้บริการทั้งจัดการคำสั่งซื้อสินค้า บริหารจัดการขนส่ง ไปจนถึงการบริการที่ลูกค้าของคุณพึงพอใจ

1.จัดการคำสั่งซื้อสินค้า (Order Management)
เพิ่มข้อมูลรายการสินค้า วันที่ เวลา สถานที่จัดส่งต้นทาง-ปลายทาง
2. การวางแผนและมอบหมายงาน (Event Management)
วางแผนรอบการขนส่ง เส้นทาง มอบหมายงานให้กับพนักงานขนส่ง (แสดงต้นทาง, ปลายทาง, ระยะทาง และสินค้า)
3.เจ้าหน้าที่รับงาน (Driver Start)
พนักงานขนส่งได้รับงานที่มอบหมาย และทำงาน Online บนระบบ Mobile Application
4.ปฏิบัติงานตามคำสั่ง (Work for Plan)
พนักงานขนส่งทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย และท่านยังสามารถตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าได้ที่ระบบ Tracking ตลอดเวลา
5. ส่งสินค้า พร้อมยืนยันการส่ง (Proof of Delivery)
เมื่อพนักงานขนส่งไปถึงจุดหมายปลายทางในการส่งสินค้า สามารถถ่ายภาพ สแกนเอกสาร ให้ผู้รับสินค้าเซ็นรับสินค้า และลงบันทึกค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น ในระบบให้กับท่านทราบได้ทันที

Solution for Business แพลตฟอร์มการให้บริการนี้สำหรับธุรกิจของคุณ…


Forwarder / 3PL
Manufacturing
Retail
Reverse Logistics

Other our solutions

DELIVERY MANAGEMENT SYSTEM [DMS]
WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS PLUS)


ระบบบริหารขนส่ง


ระบบศูนย์บริการข้อมูล


ระบบ D-Calls


ระบบซื้อขายสินค้าออนไลน์


ระบบขายหน้าร้าน